REDU: Investointi olosuhdevalvontaan maksoi itsensä takaisin vain muutamassa kuukaudessa

Alkuvuodesta 2022 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) kohteisiin asennettiin Fideran olosuhdevalvonnan palvelu. 
 
Ensimmäinen kohde oli urheiluhalli, jonne asennettiin 4 sensoria mittaamaan hiukkaspitoisuuksia. Normaalisti terveystarkastajan vaatima tutkimus olisi maksanut asiakkaalle useita tuhansia euroja ja nyt ratkaisumme avulla asiakas pystyi vastaamaan terveystarkastajan vaatimiin tietoihin suoraan Fidera Flow-järjestelmän kautta ajettavalla raportilla. Nämä mittaustiedot riittivät todentamaan tilannetiedon ilman erillisiä tutkimuksia.
 
Toisessa kohteessa asiakkaalla oli kerhotila, josta löydettiin paine-eromittauksen avulla ilmanvaihdon ongelma ja saatiin korjauksella ilmanvaihto säädettyä oikealle tasolle. Ennen mittausta tilassa ei käytännössä ilma vaihtunut juuri ollenkaan, ja tätä ei oltu tiedetty ennen Fideran palvelun avulla tehtyjä mittauksia.
Laptop temperature & humidity

Kolmas käyttöalue löytyi sisäilman kosteustason mittauksesta julkisten tilojen ja asuinkäytössä olevien tilojen välillä. Tarkoituksena oli todentaa pakkasjaksoina pohjoisen Suomen olosuhteissa ilman kosteustason alhaisuus julkisissa tiloissa, sillä kuiva sisäilma aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Saatujen tulosten perusteella erot olivat hyvin merkittävät. Julkisissa tiloissa ilmankosteus laski jopa alle 10% tason, kun asuintiloissa se oli 20% tasolla.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on palvelun piirissä sensoreita viidessä erillisessä kohteessa ja yhteensä n. 30 sensoria. Saadut tulokset ovat erinomaisia ja palvelu on vastannut hyvin asiakkaan tarpeita. Järjestelmäinvestointi onkin maksanut itsensä takaisin jo alkuvuoden aikana. Uusia kohteita tullaan liittämään palveluun kesän aikana.

Lue lisää olosuhdevalvonnan ratkaisuistamme, jota mm. REDU hyödyntää klikkaamalla tästä.

 

Lisää ajatuksia ja teemoja löydät myös aiheeseen liittyvistä blogikirjoituksistamme:

Did something catch your attention?


Did you start to wonder, if Fidera could help your organization? Please don't hesitate to contact us, so we can discuss more about your information needs. Discussions and negotiations are completely cost-free.

Even though you wouldn't find anything close to your needs through our references, it does not mean that we could not provide a solution for you. Actually, one of the main reasons for you to choose Fidera is the flexibility of our platform, which makes us able to provide a tailored and customized solution just for you.

So please do not hesitate to contact us, we are very eager and happy to help you! You can contact us through a contact form, phone or e-mail.

+358 20 7199 580

info@fidera.fi

Contact us!