Empty meeting room

Käyttöasteiden seuranta

Erilaisten tilojen käyttäjämäärien ja kapasiteetin seuranta auttaa hahmottamaan erilaisten tilojen, kuten kokoushuoneiden, asiakastilojen, liikuntapaikkojen, kirjastojen, toimistojen tai muiden toimitilojen käyttötarpeet ja käyttöasteet.

Erilaisilla tiloilla on erilaisia tarpeita, joita varten käyttöasteita kuvaava data on hyödyllistä. Isot kokoushuoneet voivat olla jatkuvasti vain pienten ryhmien käytössä vaikka tarjolla olisi pienempiä ja sopivampia, toimisto tai toimitilat voivat olla ylimitoitettuja, toimitilojen ilmanvaihtoa ja valaistusta voidaan säätää ihmismäärälle sopivaksi, tai henkilöresursseja voidaan optimoida asiakasmäärien mukaan.

Käyttöasteiden seurannan hyödyt

Säästöä kustannuksissa

Käyttöastedatan perusteella saat selville käytössä olevien tilojen sopivuuden ja vajaan käytön, lisäksi voit optimoida energiankulutusta kävijämäärien mukaan.

Ymmärrys tilatarpeista

Käyttöastedata auttaa sinua ymmärtämään tilojesi riittävyyden ja luopumaan turhista toimitiloista. Pystyt myös optimoimaan tilavarauksia ja tilojen käyttöä suhteessa käyttäjämääriin.

Energiaoptimointi

Matalan käyttöasteen tilat kuluttavat turhaa energiaa. Käyttöastedatan perusteella voidaan optimoida esimerkiksi ilmanvaihtoa ja valaistuksen määrää.

Tiedot kävijämääristä

Käyttöasteseurannan avulla saat tietoosi ihmisvirrat, kävijäpiikit sekä hiljaisimmat ajankohdat.

Resurssien optimointi

Asiakasvirtoja seuraamalla voit optimoida henkilökuntaa ja täten parantaa sekä tehokkuutta että asiakaskokemusta.

Viihtyisämmät tilat

Optimoimalla valaistusta ja ilmanvaihtoa henkilömäärän mukaan teet tiloista viihtyisämmät kaikille.

Apartment house

Käyttökohteet

Käyttöasteiden seurannalla on monia potentiaalisia kohteita. Erilaisissa tiloissa on erilaisia tarpeita, joita varten käyttöasteita kuvaava data on hyödyllistä.

Myymälät ja asiakastilat - Asiakasmäärien ja asiakasvirtojen mittaus sekä henkilöstöresursien kohdistaminen datan perusteella.

Julkiset tilat - Liikuntapaikat, ulkotilat sekä kaupunkien julkiset tilat kuten kirjastot ja uimahallit saavat köyttöasteseurannalla hyödyllistä tietoa kohteiden kävijämääristä ja aktiivisuudesta esim. resursointia ja rahoitusta varten,

Toimistot ja toimitilat - Toimistojen työpisteet, kokoushuoneet ja muut toimitilat saadaan hyödynnettyä tehokkaammin käyttöastedatan avulla.

Käyttöliittymä ja raportit

Selainpohjaisen käyttöliittymän avulla pysyt ajan tasalla missä tahansa ja milloin tahansa. Käyttöliittymän avulla saat yhdellä silmäyksellä selkeän tilannekuvan kaikkien kohteiden tilasta, ja pääset lisäksi selaamaan kaikkien kohteiden tarkkoja historiatietoja haluamaltasi aikaväliltä, jolloin näet pitkän aikajakson muutokset.

Mobile

Mobiilisovelluksella (iOS ja Android) voit monitoroida kohteita mistä tahansa ja milloin tahansa.

Hälytykset

Voit itse määrittää hälytyksiä esimerkiksi kohteen korkeasta lämpötilasta tai kosteudesta ja saada ne välittömästi suoraan puhelimeen.

Mobile occupancy chart

Tiedot ja raportit

Kaikkien kohteiden tarkat tiedot halutulta aikajaksolta on tarkasteltavissa myös mobiilisovelluksesta.

Tilannekuva

Yhdestä selkeästä tilannekuvasta näet tarkkojen raporttien lisäksi myös yhdellä silmäyksellä kaikkien kohteiden statukset.

Did something catch your attention?


Did you start to wonder, if Fidera could help your organization? Please don't hesitate to contact us, so we can discuss more about your information needs. Discussions and negotiations are completely cost-free.

Even though you wouldn't find anything close to your needs through our references, it does not mean that we could not provide a solution for you. Actually, one of the main reasons for you to choose Fidera is the flexibility of our platform, which makes us able to provide a tailored and customized solution just for you.

So please do not hesitate to contact us, we are very eager and happy to help you! You can contact us through a contact form, phone or e-mail.

+358 20 7199 580

info@fidera.fi

Contact us!