Huoltokäyntien valvonta

Säännöllistä huoltokäyntiä vaativien kohteiden huoltojen manuaalinen valvonta on hankalaa kun kohteita on paljon, kohteet sijaitsevat useissa kiinteistöissä tai määräaikaiskäyntien jaksot poikkeavat toisistaan. Ennen kaikkea tämä kaikki täysin turhaa manuaalista työtä. Huoltokäyntien toteuman valvonta tai huoltotarpeen ennakointi työaikaraporttien pohjalta on hankalaa, automaattisen valvonnan puute mahdollistaa käyntien raportoinnin vaikka kohteessa ei ole käyty ja tulevien huoltokäyntien tarpeen suunnittelu lisää turhan manuaalisen työn määrää. Automaattinen huoltokäyntien valvonta ratkaisee nämä ongelmat.

Automaattinen huoltokäyntien seuranta

Fideran huoltokäyntien seurantaratkaisu mahdollistaa huoltokäyntien ja huoltotoimenpiteiden automaattisen monitoroinnin, jolloin raportit kohteissa käynneistä generoituvat automaattisesti, jonka avulla välttyy turhalta manuaaliseselta suunnittelu- ja valvontatyöltä.

Palvelu mahdollistaa ajoneuvojen ja henkilöiden seurannan, kohteissa vierailut ja niiden ajankohdat, ilmoitukset kun huoltokohde vaatii käyntiä sekä ilmoitukset kun kohteessa on käyty.

Huoltokohteessa käynti rekisteröityy huoltohenkilöllä olevan pienen tunnisteen avulla, jolloin huoltokohteessa oleva vastinlaite tunnistaa laitteen ja rekisteröi huoltokäynnin automaattisesti.

Tilannekuva yhdellä silmäyksellä

Fidera Flow -järjestelmän avulla saat yhdellä nopealla silmäyksellä selkeän tilannekuvan huoltokäyntien tilanteesta. Kaikkien kohteiden status näkyy yhdestä näkymästä värikoodattujen flagien avulla, ja näin on helppo nähdä esimerkiksi välitöntä huoltokäyntiä vaativat kohteet.

Liput, niiden värit ja merkitykset ovat käyttäjän vapaasti määriteltävissä, esim. ”Vaatii huoltokäyntiä”, ”Kohde ok”, ”Huoltohenkilö parhaillaan kohteessa” jne. Liput ilmestyvät ja poistuvat automaattisesti huoltokäyntien mukana.

Kun kohteessa ei olla käyty käyttäjän määrittämän aikajakson aikana, voidaan tästä määrittää nousemaan esimerkiksi punainen lippu, ja kun huoltohenkilö jolla on paikannin tai tunniste mukanaan käy paikalla, muuttuu lippu vihreäksi indikoiden huoltokäyntiä.

Useampi tila samassa kohteessa

Samassa kohteessa voi olla useita eri tiloja tai huoneita, joissa tarvitaan huoltokäyntiä. Sensorit tunnistavat huoltohenkilön käynnin kohteessa sekä kohteessa vietetyn ajan, ja liputtavat näin automaattisesti kohteen huolletuksi.

Jokaisen tilan monitorointi huoltokäynnin ja kohteessa vietetyn ajan osalta varmistaa, että jokaisessa huoltoa vaativassa kohteessa on varmasti käyty.

Raportointi tikettien avulla

Automaattisen huoltokäyntien seurannan lisäksi on myös mahdollista raportoida huoltokäynneistä vapaamuotoisesti. Tiedot käynneistä ja huoltotoimenpiteistä voidaan tiketöintijärjestelmän avulla kirjata ylös lokiin, jossa ne ovat helposti löydettävissä myöhempää tarkastelua varten.

User interface

Muokattavissa olevat käyttöliittymän yleisnäkymät, joiden avulla saat räätälöidyn tilannekuvan yhdellä silmäyksellä.

Did something catch your attention?


Did you start to wonder, if Fidera could help your organization? Please don't hesitate to contact us, so we can discuss more about your information needs. Discussions and negotiations are completely cost-free.

Even though you wouldn't find anything close to your needs through our references, it does not mean that we could not provide a solution for you. Actually, one of the main reasons for you to choose Fidera is the flexibility of our platform, which makes us able to provide a tailored and customized solution just for you.

So please do not hesitate to contact us, we are very eager and happy to help you! You can contact us through a contact form, phone or e-mail.

+358 20 7199 580

info@fidera.fi

Contact us!