Huoltokäyntien manuaalinen seuranta on turhaa työtä

Säännöllistä huoltokäyntiä vaativien kohteiden huoltojen manuaalinen valvonta on hankalaa kun kohteita on paljon, kohteet sijaitsevat useissa kiinteistöissä tai määräaikaiskäyntien jaksot poikkeavat toisistaan. Ennen kaikkea tämä kaikki täysin turhaa manuaalista työtä. Huoltokäyntien toteuman valvonta tai ennakointi työaikaraporttien pohjalta on hankalaa, automaattisen valvonnan puute mahdollistaa käyntien raportoinnin vaikka kohteessa ei ole käyty ja tulevien huoltokäyntien tarpeen suunnittelu lisää turhan manuaalisen työn määrää.

Automatisoi huoltokäyntien seuranta

 

Fideran huoltokäyntien seurantaratkaisujen avulla tiedot huoltokäynneistä ja huoltotoimenpiteistä on mahdollista automatisoida, jolloin raportit kohteissa käynneistä generoituvat automaattisesti ja välttää turhan manuaalisen monitorointi- ja valvontatyön. 

 

Mahdollisia käyttötapauksia ja monitoroinnin kohteita ovat ajoneuvojen ja henkilöiden seuranta, kohteissa vierailut ja vierailujen ajankohdat sekä ilmoitukset kun kohteessa ei ole käyty määräajoin tai määräaikoihin mennessä. Paikantimen tai pienen langattoman tunnisteen avulla järjestelmä tuottaa automaattisen raportin kohteessa käynnistä, ja käynnin yhteydessä kohteiden tietoihin voidaan kirjata raportteja esim. huoltotoimenpiteistä tai havainnoista.

Tilannekuva yhdellä silmäyksellä

 
Fidera Flow -järjestelmän avulla saa yhdellä nopealla silmäyksellä selkeän tilannekuvan huoltokäyntien statuksesta. Kaikki kohteet ja niiden statukset nähtävissä yhdessä näkymässä. Kohteita on mahdollista ”liputtaa” automaattisesti, ja tämän avulla on helppo nähdä esimerkiksi välitöntä huoltokäyntiä vaativat kohteet. Liput, niiden värit ja merkitykset käyttäjän vapaasti määriteltävissä, esim. ”Vaatii huoltokäyntiä”, ”Kohde ok”, ”Huoltohenkilö parhaillaan kohteessa” jne. Liput ilmestyvät ja poistuvat automaattisesti huoltokäyntien mukana. Kun kohteessa ollaan käymättä ennalta määrätty aika, voidaan tästä määrittää nousemaan esimerkiksi punainen lippu, ja kun huoltohenkilö jolla on paikannin tai tunniste mukanaan käy paikalla, muuttuu lippu vihreäksi indikoiden huoltokäyntiä.

Käynneistä ja huoltotoimenpiteistä voidaan lisäksi tiketöintijärjestelmän avulla kirjata ylös vapaamuotoisesti lisätietoja lokiin, jossa ne ovat helposti löydettävissä myöhempää tarkastelua ja tehdyn työn analysointia varten.

 

Fideran automaattinen huoltokäyntien valvonta vähentää turhaa kirjaus- ja suunnittelutyötä, ja varmistaa huoltokäyntien oikea-aikaisuuden sekä sen, että kaikissa huoltokohteissa käy varmasti huoltohenkilö oikeaan aikaan.

Did you enjoy this post? Please share it on social media!