Kilpailuetua tiedolla johtamisen avulla – asiakasvirtojen mittaaminen ja ennustaminen

Työvuorosuunnittelu vie pahimmillaan paljon arvokasta esimiesten aikaa, ja työvuorosuunnittelu pohjautuu ainoastaan intuitioon ja arvioihin siitä, miten paljon henkilökuntaa milloinkin tarvitaan. Liian suuri määrä henkilökuntaa on kallista yritykselle ja laskee myyntikatteita, kun taas liian vähän henkilökuntaa aiheuttaa jonoja ja odottelua asiakkaille, ja tämä laskee asiakastyytyväisyyttä. Optimoitu henkilökunnan määrä on hyvä sekä yritykselle että asiakkaille – yritys saa maksimoitua tehokkuutensa ja voittonsa, ja asiakkaat saavat palvelua sitä tarvittaessa ja palveluajat pysyvät halutuissa mitoissa.

Mutta miten asiakasvirtoja pystyy mittaamaan luotettavasti ja jatkuvasti? Asiakasvirtojen mittaaminen on loppujen lopuksi oikeiden välineiden avulla melko yksinkertaista, vaikka sitä usein pidetään todella haastavana ja aikaa vievänä. 

Meillä on tarjota tähän ongelmaan helppo ja kustannustehokas ratkaisu, jonka avulla voit monitoroida asiakasmääriä reaaliaikaisesti ja kohdentaa henkilöstöresursseja automaattisesti. Ratkaisussa hyödynnetään videokameroita sekä Fideran omaa ohjelmistoa, joka tunnistaa sisään ja ulos liikkuvat ihmiset ja mittaa tämän tiedon avulla myymälän tai muun tilan ihmismäärän. Ratkaisu toimii niin yhden kuin useamman sisäänkäynnin rakennuksissa, ja järjestelmässä voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää jo olemassa olevia valvontakameroita, jolloin voidaan saavuttaa säästöjä infrakustannuksissa. Tiedot tallentuvat järjestelmään, ja asiakasmääriä on mahdollista tarkastella halutulla aikavälillä, haluttuina päivinä ja haluttuina kellonaikoina. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen työvoimasuunnittelun, jonka avulla henkilökunnan määrä on aina optimoitu. Ratkaisu sopii myös erinomaisesti julkisten tilojen, kuten kirjastojen ja juna-asemien kävijäseurantaan.

IoT-analytiikan avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä lisääntyneen tehokkuuden myötä sekä kasvattaa myyntejä asiakkaiden määrään oikein suhteutetun henkilökunnan määrän ansiosta. Saat lisäksi arvokasta tietoa asiakasmääristä, jota voi käyttää liiketoimminan johtamisessa ja kehittämisessä.

Piditkö tästä julkaisusta? Jaa se sosiaalisessa mediassa!