Arvokohteet ja arvo-omaisuus: Mittaa, suojaa ja valvo

Arvokkaan ja historiallisen esineistön kanssa on erittäin tärkeää, että olosuhteet pysyvät oikeanlaisia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälilä. Lyhyellä aikavälillä saadaan hälytykset nopeista muutoksista ja näihin kyetään reagoimaan heti, ja pitkällä aikavälillä tapahtuvien muutosten seurannan avulla päästään arvioimaan isommassa kuvassa parhaita mahdollisia olosuhteita.