Ratkaisut kaupoille

Asiakasvirtojen seuranta, henkilöstöresurssien optimointi sekä muita ratkaisuja

Työvuorosuunnittelu käsin vie runsaasti esimiehen aikaa. Kun yksikön koko kasvaa, haasteeksi nousee kokonaisuuden hallinta. Fideran kaupan alalle kehittämä sensori- ja videoanalyysiin perustuva asiakasvirtojen analyysipalvelu helpottaa työvuorojen ja henkilöstöresurssien optimointia kaupassa. Työvuorojen optimointi suhteessa asiakasvirtoihin tuottaa hyötyjä aina sekä kaupalle että asiakkaalle.

Myymälätyön luonteeseen liittyy vaikea asiakasvirtojen ennakoitavuus. Palvelumme ja ratkaisumme mahdollistavat asiakasvirtojen seurannan ja henkilöstön optimoinnin niiden mukaan. Samalla pidemmältä ajalta kerättyä asiakasdataa voidaan käyttää asiakasvirtojen ennustamiseen. Data mahdollistaa entistä tarkemman työvuorojen suunnittelun.

Hyödyntämällä IoT-analytiikkaa kaupan johtamisessa saat merkittäviä kustannussäästöjä henkilöstöresurssien kohdistamisen ansiosta, ja lisäksi saat arvokasta tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä kaupassasi: missä myymälän osissa asiakkaat viettävät eniten aikaa, missä vähiten, ja miten tämä vaikuttaa myyntiin?

Asiakasvirtojen seuranta

Reaaliaikainen monitorointi

Seuraa asiakkaiden liikkumista myymälässä reaaliajassa, ja hyödynnä tietoa esimerkiksi henkilöstöresurssien kohdentamiseen ja jonotusaikojen vähentämiseen.

Ennakointi dataa hyödyntämällä

Reaaliaikaisen seurannan lisäksi järjestelmämme mahdollistaa ruuhka-aikojen ja kassajonojen syntymisen ennakoihin hyödyntämällä tallennettua dataa asiakkaiden liikkeistä myymälässä.

Case 1: Onnistunut työvuorosuunnittelu minimoi jonot ja maksimoi asiakastyytyväisyyden

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 50% asiakkaista vaihtaisi pitkän kassajonon joko toiseen kauppaan (18%) tai verkkokauppaan (32%). Pitkät toistuvat jonot alentavat asiakastyyvyväisyyttä. (Retail Gazette.)

Henkilökunnan määrällä asioimishetkellä on merkitystä myynnin määrään ja kaupan maineeseen asiakkaan silmissä. Oikein mitoitettu henkilökunta ja tehokkaat palveluprosessit ovat yksi asiakaskokemuksen tärkeimmistä mittareista kaupanalalla. Muuten erinomainen asiakaskokemus voi muuttua negatiiviseksi, jos liian pitkät odotusajat murtavat kokonaisuuden.

Fideran kehittämä analytiikkapalvelu tarjoaa tietoa kauppiaille, analyytikoille ja liikkeenjohdolle. Se mahdollistaa kaupan ja palvelun alalla asiakasvirtojen reaaliaikaisen monitoroinnin, jonka avulla voidaan vähentää odotusaikoja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Case 2: Henkilöstön optimointi - oikeassa työpisteessä oikea-aikaisesti

Työvuorojen manuaalinen optimointi on hidasta, ja täten myös kallista. Työvuorosuunnittelussa kustannussäästöjä kertyy, kun optimoinnilla voidaan säästää henkilöstökuluja edes jonkin verran. Pidemmällä jaksolla tarkasteltuna pienistäkin säästöistä kertyy mittavia kustannushyötyjä.

Palvelumme avulla voit ennustaa jonojen synnyn aiempaa tarkemmin ja voit valmistautua palvelupiikkeihin oikein mitoitetulla henkilöstömäärällä. Järjestelmä voi ennakoida ruuhkat jo ennen niiden syntymistä. Työvuorosuunnittelu helpottuu, kun optimointi perustuu kaupasta kerättyyn massiiviseen data-aineistoon.

Palvelu mahdollistaa myös automaattiset, hiljaiset hälytykset, joiden avulla henkilökuntaa voidaan kutsua tarvittaessa oikea-aikaisesti eri palvelupisteisiin. Henkilöstön työaika tehostuu, kun työtä tehdään oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.

Hyödyt kaupallesi

Asiakastyytyväisyys

Vähentämällä asiakkaiden jonotusaikoja ja tehostamalla palveluprosesseja saat tyytyväisempiä asiakkaita

Pullonkaulojen tunnistaminen

Tutkimalla asiakasvirtoja pystyt tunnistamaan pullonkaulat myymälästä ja palveluprosesseista ja tehostamaan niitä.

Automaattiset hälytykset

Mikäli kamerat tai sensorit havaitsevat ruuhkan esimerkiksi kassoilla, hälyttää järjestelmä automaattisesti kassoille lisää henkilökuntaa

Nopeammat asiakasvirrat

Prosesseja ja resursseja tehostamalla mahdollistat suurempien asiakasmäärien palvelemisen ja kasvatat myyntiä.

Asiakaspalveluaikojen mittaaminen

Vertailemalla esimerkiksi eri osastojen ja kassojen palveluaikoja saat arvokasta dataa liikkeenjohtamista varten.

Tavaroiden varastointi- ja myyntiajan mittaaminen

Hyödynnä varaston läpimenoaikoja liikkeenjohtamisessa ja myynnin tehostamisessa.

Kiinnostuitko?


Aloitko pohtimaan, että pystyisiköhän Fidera auttamaan yritystäsi? Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan tietotarpeestanne. Keskustelu, neuvottelu ja tarpeen kartoittaminen on täysin maksutonta.

Vaikka et referensseistämme löytäisi vastaavaa projektia kuin mille teidän yrityksellänne olisi tarvetta, ei se tarkoita ettemme voisi sitä toteuttaa. Päinvastoin, yksi suurimmista syistä valita Fidera on järjestelmämme joustavuus ja ketteryys, jonka ansioista pystymme tarjoamaan yrityksellenne juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyn kokonaisuuden sekä datan keräämisen että datan visualisoinnin puolesta.

Ole siis rohkeasti yhteydessä, autamme mielellämme! Voit olla yhteydessä joko viereisestä yhteydenottolomakkeesta, tai sitten joko puhelimitse tai sähköpostitse.

+358 20 7199 580

info@fidera.fi

Ota meihin yhteyttä!