Ratkaisumme

Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia ratkaisuja, jotka sopivat sekä pienten että suurien yritysten tarpeisiin. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia sensoreita ja paikantimia tarjotaksemme liiketoimintaanne relevanttia tietoa.

Huoltokäyntien valvonta

Määräaikaisten huoltokohteiden automaattisen valvonnan ratkaisu tehostaa huoltotöiden seurantaa ja vähentää turhaa manuaalista työtä. Tiedot ja raportit kohteissa käynneistä ja huoltotoimenpiteistä generoituvat automaattisesti, ja kaikkien kohteiden tilanteen näkee yhdellä silmäyksellä tilannekuvasta. Palvelu mahdollistaa ajoneuvojen ja henkilöiden seurannan, kohteissa vierailujen ja niiden ajankohtien monitoroinnin, ilmoitukset kun huoltokohde vaatii käyntiä sekä ilmoitukset kun kohteessa on käyty.

Kiinteistöjen olosuhdevalvonta

Energiatehokkuus on jokaiselle taloyhtiölle ja kiinteistölle olennaista. Energiatehokkuudella säästetään suoraa rahaa mm. sähkö- ja vesilaskuissa, ja energiankulutusta optimoimalla voidaan saavuttaa isoja kustannusäästöjä. Palvelun avulla on mahdollista valvoa kiinteistöjen lämpötila- ja kosteusarvoja, joiden avulla voidaan tehdä arvioita kohteiden energiatehokkuudesta tai ilmanlaadusta. Tiedon avulla pystytään ilman isoja investointeja lisäämään pitkäjänteistä ymmärrystä kulutuksen käyttäytymisestä ja säästämään selvää rahaa.​

Käyttöasteiden seuranta

Erilaisten tilojen käyttäjämäärien ja kapasiteetin seuranta auttaa hahmottamaan tilojen kuten kokoushuoneiden, asiakastilojen, liikuntapaikkojen, kirjastojen, toimistojen tai muiden toimitilojen tarpeellisuutta sekä parantamaan niiden kustannustehokkuutta tai viihtyisyyttä. Isot kokoushuoneet voivat olla jatkuvasti vain pienten ryhmien käytössä vaikka tarjolla olisi pienempiä ja sopivampia, toimisto tai toimitilat voivat olla ylimitoitettuja, toimitilojen ilmanvaihtoa ja valaistusta voidaan säätää ihmismäärälle sopivaksi, tai henkilöresursseja voidaan optimoida asiakasmäärien mukaan.

Did something catch your attention?


Did you start to wonder, if Fidera could help your organization? Please don't hesitate to contact us, so we can discuss more about your information needs. Discussions and negotiations are completely cost-free.

Even though you wouldn't find anything close to your needs through our references, it does not mean that we could not provide a solution for you. Actually, one of the main reasons for you to choose Fidera is the flexibility of our platform, which makes us able to provide a tailored and customized solution just for you.

So please do not hesitate to contact us, we are very eager and happy to help you! You can contact us through a contact form, phone or e-mail.

+358 20 7199 580

info@fidera.fi

Contact us!